Skriv ut

Kulturstöd (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Ekonomiskt bokslut, Social verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budget, Verksamhetsberättelse, Stadgar, Revisionsberättelse

Ändamål
Här kan du söka stöd om du är en kulturförening.Villkor
Stödet är närmast avsett att möjliggöra och underlätta föreningarnas långsiktiga planering och genomförande av sina kulturverksamheter.

Kulturstöd beviljas inte för verksamhet som omfattas av det lokala aktivitetsstödet.

Stöd
Kulturstödet är ett särskilt riktat stöd avsett att bidra till att stödja och utveckla kulturverksamheterna i Sjöbo kommun för de föreningar som kontinuerligt bedriver verksamhet inom kulturområdet, såsom litteratur, konst, musik, scenkonst och film.

Stödet utgår årsvis och beviljas efter särskild prövning utifrån kommunstyrelsens mål för kulturverksamheten i kommunen.

Ansökan
Ansökan sker digitalt via Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI) årligen senast den 25 oktober.

Förening som inkommer med ansökan efter ansökningstidens utgång erhåller reducerat stöd enligt nedan:
Ansökan inkommen 1 - 7 dagar för sent, avdrag med 10 %
Ansökan inkommen 8 - 14 dagar för sent, avdrag med 25 %
Ansökan inkommen 15 - 21 dagar för sent, avdrag med 50 %
Ansökan inkommen senare än 21 dagar är inte berättigad till stöd

Utbetalning
Beviljat stöd utbetalas senast i februari månad.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 oktober 2023).