×
Information
Här finner du information och kan ansöka om föreningsstöd.
Allmänna bestämmelser för att söka stöd finner du här.
För inloggningsuppgifter kontakta Tekniska förvaltningen på 0416-271 27.
Vägledning.
Verksamhetsstöd
Kulturstöd (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - Här kan du söka stöd om du är en kulturförening. - - Villkor - Stödet är närmast avsett att möjliggöra och under...

Stöd till studieförbundens verksamhet (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - Skapa möjligheter för respektive studieförbunds idémässiga förankring i demokratiska ...

Anläggnings- & lokalstöd
Föreningsägd anläggning & lokal - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Föreningsägd anläggning & lokal - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så u...

Investeringsstöd - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödb...

Investeringsstöd - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar/lokaler så utgår stöd för detta till stödb...

Hyresstöd - Kultur (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Hyresstöd - Fritid (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Ändamål - För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningshyrda anläggningar/lokaler så kan stöd utgå för detta till s...

Stöd till samlingslokaler (2024)

Ansök senast: 25 oktober 2023

Additional information is missing

Övriga bidrag
Driftsbidrag - Enskilda vägar (2024)

Ansök senast: 31 mars 2024

Bestämmelser - kommunalt bidrag till enskilda vägar - Dessa bestämmelser antogs av Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 74 och gäll...